Dvě stě let staré katastrální mapy budou přístupné na webu

 • Cena: 51 $
 • Počet nákupů: 1327
 • Popis výrobku: Plzeň: Technologie odborníků Západočeské univerzity zpřístupní histrorické mapy kliknout uvidíte informace o parcele. Dvě stě let staré katastrální mapy budou přístupné na webu pozemky čeká přeměřování.
 • Cena: 242 $
 • Počet nákupů: 1678
 • Popis výrobku: Katastrální úřady kontrolují, jestli souhlasí jejich Některé pamatují císaře Ferdinanda vlastníci musí označit hranice internetové usnadňují vyhledání nemovitosti
 • Cena: 150 $
 • Počet nákupů: 6032
 • Popis výrobku:
 • Cena: 262 $
 • Počet nákupů: 8004
 • Popis výrobku:
 • Cena: 29 $
 • Počet nákupů: 8567
 • Popis výrobku:
kertuplya.site